بایگانی برچسب: ریموو فالوورهای اینستاگرام

حذف فالوورهای اینستاگرام بدون اینکه متوجه شوند

  اگر می خواهید دسترسی افراد خاصی را به محتوای خود محدود کنید, بهترین کار این است که حساب را به صورت خصوصی تنظیم کنید ، بنابراین اطمینان حاصل می شود که فقط کسانی که به آنها دسترسی اجازه دادید می توانند پست های شما را ببینند. یک اکانت عمومی امکان جذب فالوورهای بیشتر را […]